"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton, (...) postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.169.555,81 złotych na kapitał zapasowy" - czytamy w raporcie spółki. We wcześniejszym uzasadnieniu do wniosku zarządu napisano, że przeznaczenie zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju spółki, zakładającą w najbliższych latach działalność inwestycyjną.

Spółka biotechnologiczna Bioton miała 78,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 117,18 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 55,17 mln zł zysku netto wobec 104,78 mln zł zysku rok wcześniej.