Zysk operacyjny PKN Orlen za I kw. 2012 r. wyniósł ponad 939 mln zł i był mniejszy od osiągniętego w tym samym okresie 2011 r., gdy wyniósł 1 mld 339 mln zł.

Według PKN Orlen, na wyniki w I kw. 2012 r. największy wpływ miały niestabilne warunki makroekonomiczne: wzrost cen ropy o 13 proc. (rok do roku), spadek modelowej marży petrochemicznej o 18 proc. (rok do roku), przy jednoczesnym wzroście modelowej marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 5 proc. (rok do roku) do 4,6 USD/baryłkę oraz poprawie kursu złotówki względem USD i EUR.

"Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 r. to wypadkowa zmiennej sytuacji ekonomicznej, spadku popytu na paliwa wywołanego wysokimi cenami oraz redukcji marż detalicznych i petrochemicznych" - powiedział cytowany w komunikacie PKN Orlen prezes spółki Jacek Krawiec. Dodał, iż "w osiągnięciu bezpiecznej sytuacji finansowej" płockiemu koncernowi "pomogły przede wszystkim skuteczne działania operacyjne służące zwiększeniu sprzedaży oraz optymalizacja kapitału pracującego".

PKN Orlen podał, że w I kw. 2012 r. wypracował wyższe o 2 proc. (rok do roku) łączne wolumeny sprzedaży, "przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży detalicznej oraz w segmencie petrochemicznym".

W opinii PKN Orlen niższy niż w porównywalnym okresie roku 2011 r. wzrost PKB na wszystkich rynkach, na których obecny jest płocki koncern, oraz wysokie ceny paliw przełożyły się na obniżenie popytu na benzyny, a na rynku polskim - także na olej napędowy, "przy jednoczesnej silnej presji na osiągane marże detaliczne".

PKN Orlen podkreślił, że mimo niekorzystnych zjawisk, "dzięki wyważonej polityce cenowej odnotował wzrost wolumenowej sprzedaży paliw o 8 proc. rok do roku, przy czym zwiększenie sprzedaży nastąpiło na rynkach polskim, niemieckim i litewskim".

Jak podał PKN Orlen, w I kw. 2012 r. zadłużenie płockiego koncernu zostało zredukowane o kolejne 0,5 mld zł do poziomu 7,1 mld zł. W tym okresie PKN Orlen wyemitował - jak zaznaczył - "cieszące się niezwykle dużym zainteresowaniem inwestorów" 7-letnie obligacje o wartości 1 mld zł.

PKN Orlen poinformował o "widocznych i konsekwentnych" postępach w projektach poszukiwawczych, które - jak to określił - "stanowią trzon strategii przekształcania największej polskiej firmy w nowoczesny koncern multienergetyczny". Według płockiego koncernu, analizy próbek z odwiertów próbnych na koncesjach łupkowych pozwalają zakładać rozpoczęcie w drugiej połowie 2012 r. pierwszych w historii spółki wierceń horyzontalnych.

PKN Orlen zapowiedział, że planuje kontynuowanie w 2012 r. prac w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych, obejmujących gaz i ropę naftową. Trwają m.in. ostateczne interpretacje badań dna morskiego na szelfie łotewskim, gdzie w tym roku planowane jest wykonanie pierwszych odwiertów.

PKN Orlen podał, że w ramach projektu budowy elektrowni gazowej o mocy 450-500 MWe we Włocławku wybrana została krótka lista potencjalnych wykonawców w formule "pod klucz". Ten etap procedury powinien zakończyć się w połowie 2012 r., zamykając tym samym pierwszą część przygotowań do tej ważnej inwestycji.

Budowa bloku we Włocławku powinna ruszyć w 2012 r., natomiast oddanie do eksploatacji planowane jest w 2015 r. Szacowane nakłady inwestycyjne to mniej więcej 1,5 mld zł. Elektrownia - jak zapowiada PKN Orlen - oprócz sprzedaży komercyjnej do sieci, "zaspokoi również potrzeby pobliskiego Anwilu w zakresie dostaw pary i energii elektrycznej".