Prawdopodobnie w tym tygodniu Narodowy Bank Polski przedstawi szczegóły kredytu wekslowego, instrumentu, którego uruchomienie zarząd zapowiedział w połowie marca.
„Narodowy Bank Polski jest w trakcie dopracowywania szczegółów kredytu wekslowego. Kredyt ten musi być przede wszystkim wsparciem dla kredytowania sektora realnego, ale jego parametry muszą być tak dobrane, by zapewniać bezpieczeństwo wszystkim stronom transakcji” – informuje DGP biuro prasowe banku centralnego.
Kredyt wekslowy ma być polskim odpowiednikiem operacji TLTRO stosowanych przez Europejski Bank Centralny. W EBC to długoterminowe pożyczki służące refinansowaniu kredytów dla firm niefinansowych i gospodarstw domowych. Europejski bank wprowadził je w czerwcu 2014 r. Od lata ubiegłego roku trwa trzecia tura takich operacji. W marcu, w związku z epidemią koronawirusa i jej wpływem na gospodarkę, EBC zmodyfikował zasady TLTRO.
Dzień po zapowiedzi nowego instrumentu ze strony zarządu NBP odniosła się do niego w komunikacie Rada Polityki Pieniężnej. Sprecyzowała, że „NBP będzie oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie nowych kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki”.
Kredyt wekslowy pojawił się po raz pierwszy w 2010 r. „W ramach tego instrumentu NBP przyjmuje do dyskonta weksle własne wystawione przez podmioty gospodarcze na banki” – wskazano wówczas w założeniach polityki pieniężnej, corocznym dokumencie określającym cele i instrumenty wykorzystywane przez bank.
Była to część „Paktu na rzecz rozwoju akcji kredytowej”. W jego ramach NBP zapowiadał zwiększenie bankom komercyjnym dostępu do płynności w zamian za podniesienie dostępności kredytu. Miał to być jeden ze sposobów na wychodzenie ze spowolnienia w gospodarce, jakie miało miejsce w efekcie upadku Lehman Brothers i wybuchu światowego kryzysu finansowego.
„Żaden bank nie zwrócił się do NBP z wnioskiem o jego udzielenie. Przyjmując «Założenia polityki pieniężnej na rok 2011», Rada zdecydowała o zaprzestaniu oferowania tego instrumentu przez NBP” – informowano rok później.
Wtedy stopa dyskontowa weksli wynosiła 4 proc. Obecnie, po powrocie tego instrumentu, jest to 1,1 proc.
Prócz wprowadzenia nowego rodzaju kredytu bank centralny obniżył stopy procentowe, od maja zmniejsza stopę rezerwy obowiązkowej, a także rozpoczął operacje repo, w ramach których odkupuje od banków komercyjnych obligacje skarbowe. ©℗