Zdecydowana większość (85 proc.) mówi „tak” dla znacznego zwiększenia wydatków budżetowych, aby przeciwdziałać recesji w najbliższych kwartałach. To zaś będzie wymagało od rządu akceptacji spadku dochodów podatkowych i istotnego wzrostu deficytu. Większość przychylnie patrzy także na budzący kontrowersje zakup obligacji skarbowych przez bank centralny.