Uniqa przejmuje polskie aktywa grupy Axa. Będzie bliżej czołówki na rynku polis. Wejdzie w zarządzanie aktywami i emerytury.
Wartość ogłoszonej w piątek wieczorem transakcji to miliard euro. Uniqa kupuje w Polsce działalność w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych francuskiej grupy, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwo emerytalne. Do tego dochodzą biznesy Francuzów na rynku czeskim i słowackim. Z informacji prasowej sprzedającego wynika, że łączny ubiegłoroczny zysk podmiotów będących przedmiotem transakcji wyniósł ok. 81 mln euro. Biorąc pod uwagę liczbę klientów, na nasz kraj przypadają dwie trzecie tego, co zostanie sprzedane.
Axa twierdzi, że transakcja nie będzie miała znaczącego wpływu na jej wynik netto.
Uniqa jest obecnie dziesiątą co do wielkości firmą ubezpieczeniową w Polsce. Ma 1,5 mln klientów. W Czechach zajmuje szóstą pozycję, a na Słowacji czwartą. Dzięki zakupowi w Polsce przesunie się na piątą lokatę, podobnie będzie w Czechach. „ Znacząco poprawimy naszą pozycję rynkową na każdym z tych rynków” – stwierdził, cytowany w komunikacie, Andreas Brandstetter, szef austriackiej grupy.
W ubezpieczeniach życiowych Axa ma, biorąc pod uwagę wartość składek zebranych w pierwszych trzech kwartałach ub.r., 3,2-proc. udział w rynku. Uniqa, której udział to 0,5 proc., dzięki przejęciu przesunie się z 19. na siódmą-ósmą pozycję. Będzie konkurować bezpośrednio z takimi firmami, jak Generali, Compensa czy Metlife.
Zmieni się też struktura działalności. Obecnie Uniqa działa przede wszystkim na rynku polis grupowych, specjalizując się w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Wraz z nabyciem spółki życiowej od Francuzów większą część aktywności będą stanowiły ubezpieczenia indywidualne. W biznesie życiowym Axa specjalizuje się w tzw. grupie trzeciej (ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych). W 2018 r. stanowiły one niemal 60 proc. sprzedaży. Rok wcześniej było to 75 proc.
W segmencie majątkowym Uniqa miała w po trzech kwartałach 2019 r. dziewiątą pozycję. Teraz przesunie się na czwarte miejsce. W efekcie będzie na czele „grupy pościgowej” do podium, na którym są PZU, Ergo Hestia i Warta. Żeby się tam znaleźć, połączony biznes Austriaków musiałby jednak urosnąć niemal trzykrotnie. W 2018 r. prawie 60 proc. sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w firmie Axa Ubezpieczenia stanowiły obowiązkowe polisy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Kolejną grupą były polisy auto-casco. Ich udział w sprzedaży wynosił 12 proc. W tym czasie z OC komunikacyjnego Uniqa zebrała niewiele ponad jedną trzecią składki. Prawie jedną czwartą stanowiły ubezpieczenia od ognia i innych szkód majątkowych.
Dzięki przejęciu Uniqa wejdzie również w nowe sfery działania, m.in. zarządzanie aktywami w ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Według danych firmy Analizy Online aktywa Axa TFI wynosiły w końcu ub.r. niespełna 2 mld zł. Dawało to firmie miejsce na początku trzeciej dziesiątki wśród krajowych powierników. Firma jest w gronie oferujących pracownicze plany kapitałowe – nowy pomysł na zwiększenie oszczędności emerytalnych. W pierwszej fali akwizycji do PPK Axa podpisała umowy z ponad 200 firmami, zatrudniającymi w sumie niemal 50 tys. osób. Francuska grupa jest również obecna na rynku otwartych funduszy emerytalnych. W grupie 10 firm zajmuje szóste miejsce, z niemal 10 mld zł aktywów i 1,1 mln członków.
„Ta transakcja stanowi kolejny krok w upraszczaniu struktury grupy Axa. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność w Europie Środkowej i Wschodniej skorzysta z silnej obecności i lokalnej wiedzy grupy Uniqa” – stwierdził Thomas Buberl, szef grupy Axa.
„Połączenie wymaga zgód regulacyjnych i do tego czasu nic się nie zmienia dla naszych klientów, partnerów i pracowników” – zaznaczyła francuska firma. Finalizacja transakcji jest planowana na końcówkę roku.
Axa podała, że kwota, jaką uzyskała za sprzedawane spółki, stanowi niewiele ponad 12-krotność rocznego wyniku za 2019 r. Oznacza to, że wycena przekraczała nieco bieżącą wycenę PZU – obecnego nie tylko w ubezpieczeniach, emeryturach i zarządzaniu aktywami, lecz także na rynku bankowym.