Do końca marca br. wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis wyniosła 57,559 mld zł - poinformował w piątek Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak dodano, gwarancją zostały zabezpieczone kredyty o wartości 102,5 mld zł.

BGK przekazał, że do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 146 828 przedsiębiorców.

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

BGK poinformował w piątek również, że na koniec I kwartału 2019 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego z regwarancją EFI z programu COSME liczona narastająco wyniosła 3,55 mld zł.

"BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 17 006 gwarancji na kwotę 2,84 mld zł" - czytamy.

Gwarancje BGK z programu COSME są przeznaczone m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu.

Zakres gwarancji stanowi 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.