Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła do 1,29 pkt. proc. z 1,71 pkt. proc. wcześniej dodatkowy wymóg kapitałowy dla grupy Getin Noble Banku związany z ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych - podał bank w komunikacie.

Komisja zaleciła, by bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu, który ma składać się w co najmniej 75 proc. z kapitału kategorii Tier 1, oraz w co najmniej 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1.

Bank podał, że wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie grupę GNB na poziomie współczynnika kapitałowego (TCR) to 14,17 proc.