Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki globalnego wzrostu gospodarczego na lata 2018-2019 do 3,7 proc. - wynika z najnowszego raportu OECD. Autorzy publikacji oceniają, że ekspansja światowej gospodarki osiągnęła swój szczyt, a ryzyka w dół dla powyższej prognozy nasilają się.

"Możliwe, że ekspansja (światowej gospodarki - PAP) osiągnęła swój szczyt. Zakładamy, że globalny wzrost gospodarczy zakotwiczy się na poziomie 3,7 proc. w latach 2018-2019, lekko poniżej norm sprzed kryzysu. Ryzyka w dół dla tej prognozy nasilają się" – napisano w raporcie.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z maja 2018 r.

"Silny wzrost miejsc pracy, a także wsparcie ze strony polityki fiskalnej i monetarnej powinny wciąż wspierać popyt krajowy w zaawansowanych gospodarkach w krótkim terminie. Niemniej jednak, rosnące napięcia handlowe i podwyższona niepewność prawdopodobnie osłabią wyniki handlu i inwestycji, co będzie miało niekorzystny wpływ na perspektywy dla wzrostu gospodarczego w średnim terminie" - ocenia OECD.

"Prognozy wzrostu są słabsze dla gospodarek rozwijających się, szczególnie dla tych, które muszą zmierzyć się ze znaczącą presją na rynkach finansowych i niepewnością co do przyszłych reform. Ostatnie działania polityczne powinny pomóc zapobiec nagłemu spowolnieniu w Chinach, a reformy strukturalne i wysokie wydatki na inwestycje powinny wesprzeć popyt krajowy w wielu innych azjatyckich gospodarkach" - dodaje.

Autorzy raportu zwracają uwagę na nasilone konflikty handlowe na świecie jako główne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego.

"Podwyższone napięcia handlowe i niepewność co do polityki handlowej pozostają znaczącym źródłem ryzyk w dół dla globalnych inwestycji, miejsc pracy i standardów życia. Serie taryf i środków odwetowych, które są wprowadzane od początku roku, zmaterializowały się, a kolejne mają zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach" - napisali.

"Niepewność do co przyszłości polityk handlowych może być przyczyną silniejszego niż oczekiwano spowolnienia w handlu - niektóre firmy decydują się na odwołanie międzynarodowych zamówień lub zmianę łańcucha dostaw i miejsc produkcji w celu zminimalizowania efektu nowych barier celnych" - dodali.

Zdaniem OECD, warunki finansowe na rynkach wschodzących zacieśniły się w tym roku.

"Rosnące stopy procentowe w USA, związana z tym aprecjacja amerykańskiego dolara i zmiana światowych nastrojów na rynkach przyczyniła się do znaczącej deprecjacji walut na wielu rynkach wschodzących. Kraje z wysokim deficytem na rachunku C/A lub wysokim zadłużeniem w walutach obcych są szczególnie narażone, wśród nich wyraźnie widać to na przykładzie Turcji i Argentyny. Ponadto, wyższe ceny ropy stanowią wyzwanie dla państw importujących ten surowiec" - napisano w raporcie.