Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal -1,25 proc. do -0,25 proc.

Analitycy oceniali, że bank nie zmieni stóp procentowych.

Reklama

Bank zapewnił, że pozostanie aktywny na rynku finansowym, jeśli będzie taka konieczność. Wskazał, że frank jest nadal wysoko wyceniany.

SNB ocenił, że sytuacja na rynku walutowym jest nadal niestabilna, a warunki pieniężne mogą się szybko zmienić.

Bank wskazał na nierównowagę na szwajcarskim rynku nieruchomości.

Jako ryzyka bank uznaje niepewność polityczną i protekcjonizm.

Bank zniósł minimalny kurs wymiany franka podczas posiedzenia w styczniu 2015 r. Wcześniej - od 2011 do 2015 r. utrzymywał go wobec euro na poziomie 1,20.