Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w maju 0,5 proc. wobec 0,6 proc. w kwietniu - podał w piątek NBP. Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści prognozowali, że inflacja bazowa wyniosła 0,6 proc.

Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w maju 1,7 proc. rdr.

W relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 1,7 miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1 proc., wobec 1,2 miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,5 proc., wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,6 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP, do wzrostu inflacji przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 7,8 pkt proc., do 9,2 proc. rdr, efekt rosnących cen ropy naftowej na rynku światowym). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,1 pkt. proc. do 3,0 proc. rdr), w tym głównie cen owoców i mięsa).