Całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 8% r/r w I kw. 2018 r. (wobec wzrostu o 6,5% kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 7,9% r/r, a pozapłacowe - o 8,1% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 8,6%, w sektorze budownictwa 8,9%, zaś w usługach sięgnął 8,6%.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w I kw. 2018 r. o 2,7% r/r.