Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. PKB zarówno w 2017 r., jak i 2018 r. - napisali w listopadowej prognozie ekonomiści Komisji Europejskiej. Wcześniej ekonomiści KE spodziewali się, że w 2017 i 2018 r. deficyt wyniesie 2,9 proc.

"Spodziewamy się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych obniży się znacznie do poziomu 1,7 proc. PKB w 2017 r., głównie dzięki większym dochodom z tytułu VAT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne. Oczekiwany wzrost dochodów z podatków pośrednich wynika z lepszych warunków makroekonomicznych, zmian zwiększających ściągalność wprowadzonych w 2016 i 2017 roku oraz przedłużeniu o dwa lata wyższych stawek VAT. Jednocześnie, dochody z podatków bezpośrednich oraz składek na ubezpieczenia społeczne odzwierciedlają głównie silny rynek pracy" - napisali w raporcie.

Ekonomiści Komisji prognozują, że w latach 2018 i 2019 deficyt sektora finansów publicznych nadal pozostanie poniżej 2 proc.

"Oczekujemy, że w 2018 r. deficyt pozostanie na poziomie 1,7 proc. Korzystne warunki makroekonomiczne będą wspierać wzrost dochodów. Wydatki wzrosną głównie ze względu na duży wzrost inwestycji publicznych oraz obniżenie wieku emerytalnego" - napisali.

"Przy założeniu braku zmian legislacyjnych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nieznacznie się rozszerzy w 2019 r. do 1,9 proc. PKB. Spodziewamy się, że inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, ale osłabi się wzrost dochodów podatkowych" - dodali.

Autorzy raportu są zdania, że w kolejnych latach rosnąć będzie deficyt strukturalny.

"Naszym zdaniem, deficyt strukturalny obniży się w 2017 r. do 2 proc. PKB z 2,25 proc. PKB w 2016 r. Niemniej, zważając na silny wzrost gospodarczy i konsekwentnie rosnącą dodatnią lukę popytową, deficyt strukturalny wzrośnie ponownie do 2,25 proc. PKB w 2018 r. i 2,5 proc. PKB w 2019 r." - napisali.

Ekonomiści KE prognozują, że wskaźnik poziomu długu w relacji do PKB spadnie z 54,1 proc. na koniec 2016 r. do 53 proc. na koniec 2019 r.