Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym spadł w ciągu miesiąca o 8,2 pkt. do poziomu -4,5 pkt. Jest niższy do wartości sprzed roku o 0,7 pkt.

"Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach prywatnych i publicznych. Zmniejszyły się salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowych, zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mniej optymistycznie oceniają także ogólną kondycję gospodarki polskiej" - napisano w badaniu.

"Oczekiwania na nadchodzące miesiące, zarówno firm prywatnych, jak i publicznych są mniej optymistyczne niż w czerwcu" - dodano.

W raporcie napisano, że jako największe ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wymieniają obciążenia podatkowe, niestabilność przepisów prawnych i niewystarczający popyt.

"Utrzymująca się huśtawka nastrojów przedsiębiorstw i zmienność ocen, dotyczących aktywności gospodarczej, utrudnia prognozowanie aktywności gospodarczej na najbliższe miesiące" - dodano.