Miedź na giełdzie metali w Londynie lekko drożeje. Metal w dostawach trzymiesięcznych na LME jest wyceniany po 5.901,50 USD za tonę wobec 5.899,0 USD za tonę w piątek na zakończenie handlu - podają maklerzy.

Podczas piątkowej sesji miedź zyskała 42 dolary.

Wzrostowi cen metalu pomagały informacje m.in. o spadku zapasów miedzi na LME w Londynie. Spadły one w czwartek o 1,9 proc., najmocniej w ciągu ostatnich 3 tygodni.

Miedź na LME w Londynie, w ciągu ostatnich 5 tygodni, 4 tygodnie zakończyła wzrostem cen.

W tym tygodniu można spodziewać się mniejszej aktywności inwestorów na giełdach metali, bo nie ma graczy z Chin, gdzie od 27 stycznia do 2 lutego jest noworoczna przerwa.

Ceny metali przemysłowych w najbliższym czasie będą podatne na wahania - ocenia Caroline Bain, starsza ekonomistka ds. rynku surowców w Capital Economics.

"Można spodziewać się bardzo szybkiej korekty cen metali, bo rosły one napędzane raczej przez sentyment inwestorów niż rzeczywisty popyt" - wskazuje Bain.

"Do tego możliwy jest wzrost produkcji metali przez kopalnie w odpowiedzi na wysokie ceny, szczególnie miedzi i cynku" - dodaje.

Plany USA dotyczące rozwoju infrastruktury w tym kraju mogą nie wpłynąć na większy wzrost popytu na metale na świecie - ocenia Bain.