Po prawie rocznym okresie weryfikacji amerykańska agencja w komunikacie z 31 października 2016 roku postanowiła podtrzymać dla PZU rating A-. Jest to ocena o 1 stopień powyżej ratingu Polski, zgodnie z zasadami S&P najwyższa możliwa ocena dla polskiej spółki. Analogicznie do oceny ratingowej długu dla Polski, perspektywa długoterminowa jest negatywna. Jednocześnie agencja usunęła rating PZU z listy „pod obserwacją”, na której znajdował się od grudnia 2015 roku. Jest to wyraz szczególnej stabilizacji spółki.

Analitycy agencji w opublikowanym komunikacie podkreślają że:

(…) Nowi członkowie (zarządu – przyp. PZU) to wysokiej klasy eksperci na rynku finansowym, którzy posiadają szerokie międzynarodowe doświadczenie, zdobyte we wiodących instytucjach finansowych. Co więcej, (w opinii analityków) działania podjęte w ostatnich miesiącach potwierdzają, że zarząd jest dobrze przygotowany do realizacji ogłoszonej strategii (…)

S&P dokonuje oceny spółek Grupy PZU od lipca 2009 roku. Rating Polski dla zobowiązań w walutach obcych to BBB+/Negative/A-2, w walucie lokalnej A-/Negative/A-2.

- Podtrzymanie oceny ratingowej przez agencję S&P na poziomie „A-” potwierdza bardzo silną pozycję PZU. Co ważne, agencja dobrze oceniła zmiany w zarządzie PZU jak i podjęte w ostatnim czasie decyzje, tj. przyjętą strategię i politykę dywidendową. Dla utrzymania oceny istotna była pozytywna weryfikacja w ramach tzw. testu wrażliwości (stress test) – mówi Michał Krupiński, prezes PZU.