"Miedź może tanieć, bo ostatnie zwyżki notowań są nie do podtrzymania" - piszą w nocie dla klientów analitycy Barclays.

Analitycy Barclays powołują się w uzasadnieniu tej opinii na słaby popyt na metale na rynkach wschodzących i wysokie zapasy metalu na giełdach, pomimo, że się one zmniejszają.