Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie nieznacznie spadają po małym wzroście na otwarciu sesji. Miedź na LME w dostawach trzymiesięcznych kosztowała po rozpoczęciu poniedziałkowego handlu 4.852,00 USD za tonę, po zwyżce o 0,2 proc. Teraz metal jednak tanieje o 0,2 proc.

"Miedź może tanieć, bo ostatnie zwyżki notowań są nie do podtrzymania" - piszą w nocie dla klientów analitycy Barclays.

Analitycy Barclays powołują się w uzasadnieniu tej opinii na słaby popyt na metale na rynkach wschodzących i wysokie zapasy metalu na giełdach, pomimo, że się one zmniejszają.