Analitycy Barclays oceniają, że w 2016 roku na rynku miedzi na świecie utrzyma się nadpodaż, a ryzyka zakłóceń w dostawach metalu są niskie.

Ich zdaniem nie należy jednak bagatelizować przyszłych możliwych zagrożeń związanych z przerwami w produkcji miedzi. Stąd pewien stopień niepewności na rynku tego metalu utrzyma się.