Rekordy na Wall Street. Nie ma już śladu po gwałtownej korekcie z początku roku, w trakcie której wartości głównych amerykańskich indeksów spadły o 10 proc. w ciągu dwóch miesięcy. W ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca indeks S&P 500 zyskał 3 proc., osiągając najwyższą wartość w historii. Wzrosty napędzają korzystne dane napływające z amerykańskiej gospodarki: rosnące zatrudnienie w sektorach pozarolniczych i zwiększające się w tempie 3 proc. rocznie realne dochody Amerykanów. Lepsze od oczekiwań inwestorów są także wyniki finansowe spółek giełdowych. JP Morgan, największy amerykański bank pod względem wartości aktywów, który jako pierwszy z dużych finansowych instytucji opublikował wyniki za II kw. 2016 r., wypracował zysk w wysokości 6,2 mld dol. W przeliczeniu na akcję zysk wyniósł 1,35 dol. i był 7 proc. wyższy od prognoz analityków. Wartość kredytów udzielonych przez bank III kw. z rzędu rosła w dwucyfrowym tempie.
Aktywa EBC / Dziennik Gazeta Prawna
Firmy pożyczają za darmo. Aktywa Europejskiego Banku Centralnego, który od marca 2015 r. realizuje program skupu obligacji, osiągnęły rekordową wartość 3,2 bln euro. Biorąc pod uwagę, że każdego miesiąca EBC wydaje na papiery dłużne 80 mld euro, ich wartość w dalszym ciągu będzie rosła. Aktywność banku strefy euro doprowadziła do spadku rynkowych stóp procentowych poniżej zera – pożyczanie pieniędzy najbardziej wiarygodnym emitentom stało się przywilejem, za który inwestorzy muszą płacić utratą części kapitału. Do niedawna ujemna rentowność dotyczyła tylko długu emitowanego przez rządy, ale sytuacja zmieniła się, odkąd na początku czerwca EBC zaczął skupować obligacje przedsiębiorstw. Poniżej zera spadła rentowność krótkoterminowych papierów już notowanych na rynku, takich firm jak Johnson & Johnson, General Eletric, LVMH. Sanofi czy Unilever sprzedały inwestorom na rynku pierwotnym obligacje z zerowym kuponem, a w mijającym tygodniu Deutsche Bahn stał się pierwszą niefinansową korporacją, której udało się uplasować emisję z ujemną rentownością. Inwestorzy, którzy kupili 5-letnie papiery niemieckich kolei i będą trzymać je do wykupu, stracą średnio każdego roku 0,006 proc.
Bank Anglii zaskoczył, nic nie robiąc. Na czwartkowym posiedzeniu Bank Anglii (BoE) zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 0,5 proc. Inwestorzy oczekiwali, że po referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej, BoE podejmie nadzwyczajne działania wspierające gospodarkę. Efektem było umocnienie się funta, który zyskał do dolara niemal 1,5 proc. Ale w piątek funt wrócił do trendu spadkowego, za jednostkę brytyjskiej waluty płacono 1,317 dol.
Drożeje węgiel. Zapoczątkowany w lutym wzrost cen węgla trwa nadal – w minionym tygodniu kurs surowca z dostawą w bieżącym miesiącu w portach ARA (Amsterdam-Roterdam-Antweria) osiągnął 58,2 dol., najwyższy poziom od sierpnia zeszłego roku. W ślad za drożejącym węglem rosną na GPW notowania akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej – od początku roku kurs wzrósł 83 proc., w piątek osiągnął 19,49 zł, najwyższą wartość od dwóch miesięcy.