Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 2,4 pkt. proc. do 27,8 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 3,4 pkt. proc. i wyniósł 53,8 proc.

Wyniki sondażu Indeks Nastrojów Inwestorów (INI) za tydzień zakończony 23 czerwca.

Inwestorzy oczekujący w ciągu najbliższych 6 miesięcy trendu:

- wzrostowego (byki): 27,8 proc. (-2,4 pkt. proc.)

- bocznego (neutralni): 18,4 proc. (-1,1 pkt. proc.)

- spadkowego (niedźwiedzie): 53,8 proc. (3,4 pkt. proc.)

W badaniu bierze udział ponad 350 inwestorów tygodniowo.

Pełne informacje o badaniu znajdują się na www.sii.org.pl/ini.