Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 3,4% m/m i wyniosło 1 445 547,6 mln zł na koniec kwietnia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Od początku br. wzrosło o 7,4%.

"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2024 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,9 mld zł), w tym

deficytu budżetu państwa w wysokości 15,4 mld zł, zarządzania środkami europejskimi (-9,5 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania płynnością (-3,2 mld zł),

• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,3 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (+1,3 mld zł), w tym wzrostu depozytów jednostek sektora finansów publicznych (+1,3 mld zł), wzrostu depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+0,5 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,

• różnic kursowych (+2 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,5%, wobec USD o 1,1%, wobec CNY o 0,9% oraz umocnienia PLN wobec JPY o 2,4%" - czytamy w komunikacie.

"Wzrost zadłużenia od początku 2024 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+23,7 mld zł), głównie jako wypadkowa deficytu budżetu państwa w wysokości 39,9 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (-1,2 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-14,9 mld zł),

• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+72,7 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (-3,2 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-6 mld zł) oraz wzrostu depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+3 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,

• różnic kursowych (+0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,6%, wobec JPY o 7,2% oraz osłabienia wobec USD o 2,5% i wobec CNY o 0,7%" - napisano także w materiale.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2024 r. spadło o 1,5 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,1 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,8 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+1,9 mld zł), podano także.

W kwietniu 2024 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 16,7 mld zł, co było wynikiem: • dodatniego salda emisji długu • różnic kursowych (+2 mld zł), podał resort.

(ISBnews)