Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 1,50 proc. w skali rocznej.