Prognoza wzrostu w 2017 i 2018 r. została obniżona do 3,5 proc.

Poniżej prognozy Banku Światowego dla wybranych gospodarek.

KRAJ 2015 2016 2017 2018
POLSKA PKB 3,6 3,7 3,5 3,5