Aktualnie ZUS to rocznie 24 tys. zł, a przy dochodzie 50 tys. zł okazuje się, że połowa opłat przedsiębiorcy to danina. To zmusza wielu przedsiębiorców do zamykania działalności. Rozwiązaniem mogłaby być większa powszechność Małego ZUS-u Plus. Co jeszcze należałoby zmienić?

Dla kogoMały ZUS Plus?

Prawo do płacenia pomniejszonych składek w ramach Małego ZUS Plus (MZ+) ma przedsiębiorca, którego działalność gospodarczą spełnia następujące warunki:

  • funkcjonowała przez okres nie krótszy niż 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie się po ulgę,
  • w minionym roku wygenerowała przychód mniejszy niż 120 tys. zł,
  • nie jest prowadzona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez czas krótszy niż rok, to przychody liczy się proporcjonalnie do tego okresu.

Ekspert: "Mały ZUS Plus powinien być bardziej powszechny"

Mały ZUS Plus to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł. Powoduje obniżenie składek ZUS w ramach podstawy mieszącej się pomiędzy tzw. małym ZUS-em a tzw. dużym ZUS-em.

W mojej ocenie Mały ZUS Plus powinien być bardziej powszechny. Jeśli przedsiębiorca osiąga niskie dochody/przychody, to powinien móc cały czas płacić obniżony ZUS– stwierdza, w rozmowie z Gazetą Prawną, Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFaktu.

Mały ZUS Plus bez okresu karencji

Przez pierwsze pół roku ciągu od momentu założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start, płacąc wyłącznie składkę zdrowotną. W kolejnych 24 miesiącach przechodzi na tzw. mały ZUS, płacony od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po upływie preferencyjnego ZUS-u może skorzystać z ulgi w postaci Małego ZUS-u Plus.

Wprowadzenie Małego ZUS-u Plus bez okresu karencji byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, w szczególności tych z bardzo małymi dochodami. Dziś ZUS to rocznie kwota 24 tys. zł, a przy dochodzie 50 tys. zł okazuje się, że połowa opłat przedsiębiorcy to danina– zauważa Piotr Juszczyk.

Ekspert: "To dochód powinien być warunkiem, a nie przychód"

Zdaniem doradcy podatkowego,Piotra Juszczyka, potrzebne są zmiany dotyczące podstawy ustalania stawki. Dzięki nim przedsiębiorcy mogliby częściej korzystać z ulgi Mały ZUS Plus.

To właśnie dochód powinien być warunkiem, a nie przychód. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który ma przychód na poziomie 130 tys. i koszty 100 tys. zł. i jednocześnie drugiego przedsiębiorcę z przychodem 110 tys. i kosztami 30 tys. Pierwszy ma dochody na poziomie 30 tys. a drugi 80 tys., jednak to ten drugi skorzysta z MZ+. Podstawę ustalenie składek wyznacza dochód, a więc warunek prosty, jeśli przedsiębiorca osiąga dochód kwalifikujący do obniżenia składek, ma prawo obniżyć podstawę składek ZUS. Jest jeszcze czas do dokonania zmian. Wprowadzenie ich z pewnością spowodowałoby, że wielu małych przedsiębiorców nie byłoby zmuszonych do zamykania swoich działalność, a ZUS byłby adekwatny do dochodów– uważa Piotr Juszczyk.