Najbliższa niedziela będzie niehandlowa. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Na szczęście przepisy przewidują wyjątki od tego zakazu. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Czy niedziela 14 kwietnia 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Niedziela handlowa czy niehandlowa? Odpowiedź zmartwi miłośników niedzielnych zakupów, w najbliższą niedzielę obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym sklepy i galerie handlowe będą zamknięte. Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę, 14 kwietnia 2024 r.?

W niedzielę, 14 kwietnia niektóre placówki handlowe mogą być czynne. Z zakazu są zwolnione niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Ponadto zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Zakaz handlu w niedzielę 14 kwietnia 2024 r. – ustawowe ograniczenia

Ustawowe bariery wynikają z treści Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 14 kwietnia 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Czy w kwietniu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Na miłośników niedzielnych zakupów czeka sympatyczna wiadomość. W ostatnią niedzielę kwietnia sklepy i galerie będą otwarte. 28 kwietnia to bowiem ustawowo niedziela handlowa. Przed długim majowym weekendem mamy więc szanse na niedzielne zakupy, jednak w maju wszystkie niedziele będą objęte zakazem handlu. Kolejna handlowa niedziela będzie dopiero w 30 czerwca, a następna tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r.