Deficyt finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej, wyniósł w 2023 r. 5,1 proc. PKB – podał GUS. Tak duży minus notowaliśmy w czasie globalnego krachu finansowego i w pierwszym roku pandemii.

Deficyt spuchł, a dług nie

Deficyt finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej, wyniósł w 2023 r. 5,1 proc. PKB – podał GUS. Tak duży minus notowaliśmy w czasie globalnego krachu finansowego i w pierwszym roku pandemii. Ale ekonomiści byli nawet przyjemnie zaskoczeni, bo spodziewali się gorszego wyniku. Druga dobra wiadomość: wysoki deficyt nie przełożył się na drastyczną zwyżkę relacji długu publicznego do PKB. Urosła ona o 0,4 pkt proc., do 49,6 proc. Wysoka inflacja sprawiła, że stagnacja w ujęciu realnym (PKB zwiększył się o 0,2 proc.) przełożyła się na znaczącą zwyżkę nominalnego PKB, czyli mianownika w proporcji zadłużenia. W przed inflacyjnym 2020 r. dług publiczny Polski wynosił 57,2 proc. PKB. ©Ⓟ

ikona lupy />
Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Złoty NBP

Narodowy Bank Polski zwiększył w ub.r. zasoby złota w aktywach rezerwowych o prawie 4,2 mln uncji, do 11,5 mln uncji. A ile wydał? Wydatki wyniosły (netto) 34,1 mld zł (7,6 mld euro). To prawie tyle, ile przeznaczono na zakup obligacji stanowiących główną część rezerw walutowych. Wartość złota posiadanego przez NBP urosła o 34,9 mld zł (bank zarobił na wycenie złota ok. 800 mln zł). Inwestycje NBP w szlachetny kruszec jeszcze się nie skończyły. Prezes Adam Glapiński deklarował, że chce zwiększyć jego udział w aktywach rezerwowych z obecnego poziomu nieco ponad 10 proc. do 20 proc., jak w „najbogatszych, najbardziej bezpiecznych i wiarygodnych krajach”. ©Ⓟ

ikona lupy />
Wydatki NBP na złoto / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Forex: łatwiej o stratę niż o zysk

Na Foreksie – mowa o inwestycjach w pozagiełdowe instrumenty finansowe, np. kontrakty walutowe czy surowcowe – łatwiej stracić, niż zarobić, co potwierdzają dane publikowane systematycznie przez nadzór finansowy. A jednak chętnych do sprawdzenia swoich sił z roku na rok jest coraz więcej. W 2023 r. polscy klienci krajowych brokerów foreksowych (mają one też spore grono klientów za granicą) stracili 1,05 mld zł, o ok. 80 mln zł mniej niż rok wcześniej. Liczba osób na minusie zwiększyła się o ponad 4 tys., do 60,3 tys. Inwestorów z zyskiem było o prawie dwie trzecie mniej niż tych ze stratą, choć ich liczba urosła w porównaniu z poprzednim rokiem o połowę (łączny zysk zmniejszył się o 86 mln zł, do 250 mln zł). ©Ⓟ

ikona lupy />
Klienci brokerów foreksowych w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe