Rada nadzorcza PKO BP powołała w poniedziałek czworo członków zarządu - poinformował bank. Wybrany na stanowisko wiceprezesa Szymon Midera obejmie funkcję prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak podał bank, w wyniku otwartego postępowania kwalifikacyjnego rada nadzorcza powołała z dniem 26 marca 2024 r. Szymona Miderę na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku. Jednocześnie rada zdecydowała o powołaniu Midery na stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez KNF oraz z dniem wydania tej zgody. Do czasu wydania zgody KNF rada powierzyła Szymonowi Miderze kierowanie pracami zarządu - sprecyzował PKO BP. Równocześnie Midera zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej.

Na wiceprezesów powołani zostali Krzysztof Dresler i Piotr Mazur, obaj z dniem 26 marca br. Natomiast z dniem 1 lipca 2024 r. w skład zarządu wejdzie Ludmiła Falak-Cyniak.

Dodatkowo Maciej Cieślukowski oraz Marek Radzikowski pozostają oddelegowani z ramienia rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności wiceprezesów banku.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. Wartość aktywów PKO BP wynosi 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów. (PAP)

wkr/ drag/