Trzecia niedziela marca jest kolejną niedzielą niehandlową. Tego dnia sklepy i galerie handlowe będą ustawowo zamknięte. Na szczęście przepisy przewidują wyjątki od tego zakazu. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy 17 marca? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Czy 17 marca będzie niedzielą handlową?

Czy najbliższa marcowa niedziela będzie niedzielą handlową? Zgodnie z przepisami w najbliższą niedzielę obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym sklepy i galerie handlowe pozostaną zamknięte. Niedziela, 17 marca 2024 r., to bowiem niedziela niehandlowa.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Prawne bariery wynikają z treści Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, w najbliższą marcową niedzielę w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Złamanie zakazu handlu w niedzielę: "Kara grzywny do 100 tys. zł"

Adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM przestrzega, że złamane niedzielnego zakazu handlu może skutkować wysokimi grzywnami. W rozmowie z portalem gazetaprawna.pl. wskazuje na kary przewidziane przez Kodeks karny.

W przypadku złamania zakazu handlu w niedziele ustawodawca przewiduje kary grzywny nawet do 100 tys. zł.Istotne jest to, że ww. ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w niedzielę wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł. Nie jest to jedyna kara, jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta. Art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Gdzie będzie można zrobić niedzielne zakupy?

W niedzielę, 17 marca niektóre placówki handlowe mogą być czynne. Wynika to z przepisów, które przewidują pewne wyjątki od ustawowego zakazu handlu. Po pierwsze, zakaz ten nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Po drugie, zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci, np. Żabka, mogą być czynne. Jednak ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Czy w marcu będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Ograniczenia nie będą obowiązywały w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W związku z tym, że tegoroczna Wielkanoc przypada na przełomie marca i kwietnia, więc w rozpoczynającym się właściwe miesiącu czeka nas jedna niedziela handlowa. Przypadnie ona dokładnie na tydzień przed Wielkanocą, czyli niedzielę, 24 marca 2024 r. Sklepy i galerie handlowe będą wówczas otwarte.