PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku PKB. Ekonomiści w tzw. konsensusie rynkowym oceniali, że w I kw. PKB wzrośnie o 3,5 proc.

GUS podał także, że w I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5 proc.

Ekonomiści Raiffeisen Polbank ocenili, że dane przedstawione przez GUS wskazują, iż skala wyhamowania wzrostu gospodarczego w I kwartale tego roku była silniejsza od oczekiwań.

"W pierwszych trzech miesiącach tego roku polska gospodarka wzrosła o 3,0 proc. rok do roku (rdr),a więc o 0,5 punktu procentowego mniej niż zakładał rynkowy konsensus. Zrealizował się, więc scenariusz pesymistyczny, którego źródłem w naszej ocenie było przede wszystkim dalsze wyhamowanie po stronie inwestycji. Przy dwucyfrowym spadku produkcji budowlanej w I kw., inwestycje spowolnić mogły w okolice 1-2 proc. rdr z 4,4 proc. rok do roku odnotowanych kwartał wcześniej" - podkreślili ekonomiści.

Ich zdaniem kolejnym źródłem wyhamowania dynamiki PKB był także spadek spożycia zbiorowego w I kw. 2016 r. "Zgodnie z ostatnią rewizją danych przez GUS IV kw. minionego rok przyniósł kumulację tej kategorii ze wzrostem o 8,7 proc. rok do roku, co dało aż 1,6 punktu procentowego z odnotowanego 4,3 proc. wzrostu gospodarczego. W I kwartale br. ten wkład spożycia publicznego był naszym zdaniem znacząco niższy" - dodali.

Ekonomiści Raiffeisen Polbank oceniają, że chociaż te dane rozczarowały to nadal, ich zdaniem, wraz z realizacją programu 500+ kolejne kwartały przynosić będą znaczące przyspieszenie dynamiki PKB w kierunku 4 proc. rdr. "(…) nie sądzimy, aby dzisiejszy odczyt miał kluczowe znaczenie dla kształtu przyszłej polityki pieniężnej" - wskazali.