Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 6-7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej

(ISBnews)