MAKRO: Trudniej o kredyty. W I kw. banki zaostrzyły warunki ich udzielania firmom, jeśli chodzi o marże i koszty pozaodsetkowe – wynika z ankiety wśród przewodniczących komitetów kredytowych przeprowadzonej przez NBP. W związku z m.in. rekomendacjami nadzoru zaostrzono też kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych (dotyczy to marż, wymaganych zabezpieczeń oraz wkładu własnego). Na II kw. banki zapowiadają istotne zaostrzenie polityki kredytowej w tym segmencie. Złagodzenie polityki jest zapowiadane w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych.
Słabiej w przemyśle. PMI, czyli indeks aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym dla Polski, spadł w kwietniu do 51,0 pkt z 53,8 pkt miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się pogorszenia, ale nie w tak dużej skali. Spadek PMI to efekt wolniejszego wzrostu wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień. Indeks nadal jest jednak powyżej granicznej wartości 50 pkt. Obniżka poniżej tego poziomu sygnalizowałaby tendencje recesyjne w przemyśle.
Wyższe prognozy Komisji Europejskiej. Bruksela oczekuje wzrostu PKB Polski w tym roku o 3,7 proc., a w 2017 r. o 3,6 proc. W lutym szacowała, że dynamika gospodarki zarówno w tym, jak i w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc. Zdaniem KE głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostanie prywatna konsumpcja, którą wspomagać będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, a także m.in. nowy zasiłek na dzieci.