Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 6,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 6,1 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2023 r.:

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 6,2 0,1 6,6 0,7
Inflacja towarów 5,5 -0,2 5,9 1
Inflacja usług 8,2 0,8 8,6 -0,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 6,0 0,2 7,3 0,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 9,5 0,0 9,9 0,3
Odzież i obuwie 3,3 -1,2 4,7 0,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 9,2 -0,1 8,1 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,8 0,4 5,9 -0,3
Zdrowie 5,2 0,3 5,5 0,7
Transport -2,8 0,2 -2,2 5,1
Łączność 6,7 -0,1 6,7 -0,9
Rekreacja i kultura 5,5 0,3 6,5 -0,7
Edukacja 10,3 0,1 10,4 0,1
Restauracja i hotele 9,9 0,5 10,3 0,4
Inne towary i usługi 8,2 -0,2 8,5 0,4

Inflacja średnioroczna wyniosła 11,4% w 2023 roku wobec 14,4% inflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%)" - czytamy w komunikacie GUS.