Jeszcze kilka lat temu inwestorzy byli skłonni kupować akcje spółek, w których dzielenie się zyskiem było dość odległą perspektywą. Teraz wymagają i rozwoju, i wypłat.
Krajowe spółki notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy wypłacą inwestorom co najmniej 9,9 mld zł dywidend (wiele spółek nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie). Najwyższą stopę dywidendy oferuje obecnie Decora, producent artykułów wykończenia wnętrz. Zarząd chce wypłacić akcjonariuszom w sumie 28,26 mln zł, co daje 2,5 zł na akcję. Na tę kwotę składa się cały zysk za 2015 r. i środki z kapitału zapasowego. Pod względem łącznej kwoty przeznaczonej na dywidendę bezkonkurencyjny jest Bank Pekao, który chce wypłacić ponad 2,28 mld zł, czyli 99,7 proc. zysku netto banku za 2015 r.
Z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który organizuje i koordynuje wypłatę dywidend przez spółki notowane na polskim rynku akcji, wynika, że w 2014 r. 207 krajowych firm przekazało akcjonariuszom łącznie 18,8 mld zł, a w 2015 r. było ich już 235 z dywidendami wartymi niemal 18 mld zł (dywidendy płaci również część notowanych na GPW spółek z zagranicy).