Resort poinformował też, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2016 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 588,0 mln euro (2.508,1 mln zł), odsetki – równowartość 285,1 mln euro (1.217,7 mln zł).