Deficyt polskiego sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. w 2016 r. i wzrośnie do 3,1 proc. w 2017 r. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w kwietniowym monitorze fiskalnym. W nowej prognozie MFW podnosi ścieżkę długu publicznego i deficytu pierwotnego.

Poprzednio MFW spodziewał się mniejszego deficytu sektora finansów publicznych w tym roku i mniejszych deficytów w kolejnych latach. W październikowym monitorze MFW prognozował, że polski deficyt obniży się z 2,8 proc. w ubiegłym roku do 2,5 proc. w tym roku i 2,6 proc. w przyszłym roku.

Pod koniec marca wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, ocenił, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość deficytu sektora finansów publicznych będzie efektywność działań organów podatkowych. Dodał, że rząd będzie starał się utrzymać deficyt poniżej poziomu 3 proc. PKB.

Poczynając od 2016 r., MFW spodziewa się głębszych niż poprzednio deficytów w Czechach. W Turcji MFW spodziewa się w tym roku deficytu o 1,1 pkt. proc. większego niż prognozował w październiku.

Poniżej nowe i stare prognozy salda sektora general government dla wybranych gospodarek (w proc. PKB).

kwiecień '16
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Polska -2,9 -2,8 -3,1 -2,8 -2,5 -2,2
Czechy -1,9 -1,6 -1,5 -1,2 -1,2 -1,1
Węgry -2,2 -2,1 -2,2 -2,2 -2 -1,9
Rumunia 1,5 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8
Turcja -1,0 -1,9 -1,3 -1,2 -1,1 -1,2
październik '15
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Polska -2,8 -2,5 -2,6 -2,3 -2 -2
Czechy -1,8 -1,1 -1 -0,9 -1 -1
Węgry -2,7 -2,3 -2,2 -2 -1,9 -1,8
Rumunia -1,8 -2,6 -3 -3 -3 -3
Turcja -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -1,1 -1,4

ŚCIEŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO I DEFICYTU PIERWOTNEGO W GÓRĘ

W porównaniu z październikowym raportem, MFW podniósł prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.

Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.

Poniżej nowe i stare prognozy szczegółowe dla Polski (w proc. PKB).

kwiecień '16 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deficyt
Pierwotny -1,2 -1,1 -1,4 -1 -0,7 -0,5
Dostosowany cyklicznie -2,8 -2,9 -3,3 -2,9 -2,5 -2,2
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -1,1 -1,2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,5
Dług publiczny 51,3 52,0 52,8 52,8 52,3 51,5
październik '15 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deficyt
Pierwotny -1,0 -0,8 -1,1 -0,7 -0,4 -0,4
Dostosowany cyklicznie -2,7 -2,5 -2,6 -2,3 -2 -2
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -0,9 -0,8 -1,1 -0,7 -0,4 -0,4
Dług publiczny 51,1 51,0 51,1 50,7 49,7 48,8