Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8% w październiku 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 8,4% r/r we wrześniu 2023 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 8% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w październiku br. 5,1% w ujęciu rocznym wobec 6,8% we wrześniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 9,9% w październiku wobec 10,9% we wrześniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 8,3% w październiku wobec 9,3% we wrześniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 6,6% r/r w październiku 2023 r., wobec 8,2% r/r we wrześniu.