RPP zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB. Wynika z niej, że inflacja z 50-proc. podobieństwem znajdzie się w przedziale 3,2 – 6,2 proc. w 2024 r. a PKB wyniesie między 1,9 – 3,8 proc. – poinformowano w komunikacie NBP po środowym posiedzeniu RPP.

"Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 23 października 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1 – 12,7 proc. w projekcji z lipca 2023 r.), 3,2 – 6,2 proc. w 2024 r. (wobec 3,7 – 6,8 proc.) oraz 2,2 – 5,3 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 5,1 proc.)" – przekazano w komunikacie NBP po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

W komunikacie podano również szacunki dotyczące wzrostu gospodarczego. "(...) roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 0,6 proc. w 2023 r. (wobec -0,2 – 1,3 proc. w projekcji z lipca 2023 r.), 1,9 – 3,8 proc. w 2024 r. (wobec 1,4 – 3,3 proc.) oraz 2,4 – 4,7 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,4 proc.)" – wskazano.

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła w środę dwudniowe posiedzenie. Zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa wynosi nadal 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mick/