Kredyt studencki to dla niektórych osób jedyna możliwość rozpoczęcia przygody ze szkolnictwem wyższym. Banki oferują młodym ludziom pożyczkę na bardzo preferencyjnych warunkach. Niektórzy mogą nawet liczyć na jego umorzenie. Kto może otrzymać taki kredyt? Na jakich warunkach? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Koszty utrzymania w miastach akademickich cały czas rosną. Wynajęcie choćby pokoju to często duże obciążenie dla budżetu młodych osób rozpoczynających studia. Ci z reguły nie posiadają jeszcze dużej poduszki finansowej. Z pomocą może przyjść kredyt studencki.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Kredyt studencki przyznawany jest osobom do 30 roku życia w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia (jeśli studia zostały rozpoczęte do 25. roku życia). Oraz, w przypadku doktorantów do 35 roku.

Dodatkowo warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać kredyt studencki, jest maksymalny dochód. W roku akademickim 2023/2024, na 1 osobę w rodzinie, nie może on przekroczyć 3500 zł (netto). Oczywiście w rozliczeniu brany jest pod uwagę ubiegły rok podatkowy.

Kiedy można starać się o kredyt studencki?

Osoby, które chcą uzyskać kredyt studencki, mogą się o niego starać cały rok. Decyzja o jego przyznaniu nie jest uzależniona od innych otrzymywanych świadczeń (w tym także stypendiów). Procedura przyznawania kredytu jest jednorazowa i obejmuje cały okres trwania studiów do ich ukończenia (lub utracenia statusu studenta).

Jakie korzyści niesie ze sobą kredyt studencki?

Najważniejszą z korzyści kredytu studenckiego jest niskie oprocentowanie w porównaniu z kredytem konsumenckim. Dodatkowo banki idą również na rękę studentom, którzy ukończyli już etap edukacyjny. Wtedy też przedstawiając w banku swoje dyplomy, mogą liczyć na odroczenie spłaty o 2 lata po ukończeniu studiów. Wszystkie te ulgi są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich.

Kredyt studencki wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat - w dziesięciu miesięcznych transzach. Miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień) wyłączone są z wypłaty kredytu. Zatem studenci mogą otrzymać maksymalnie 60 transz, a doktoranci 40.

Student nie otrzyma kredytu studenckiego. Co zrobić?

Jeśli student otrzyma negatywną decyzję od banku w sprawie udzielenia kredytu studenckiego, może starać się o poręczenie od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jakie banki w Polsce udzielają kredytów studenckich?

W Polsce kredytów studenckich udzielają PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank BPS oraz SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Ważne jest, aby po skorzystaniu z kredytu studenckiego zachować ciągłość posiadania statusu studenta, który odświeżany jest 31 października, oraz 31 marca danego roku kalendarzowego. W ten sposób potwierdzamy, że nadal jesteśmy studentami i kredyt ten w dalszym ciągu nam się należy.

Ponadto studenci muszą bezzwłocznie poinformować bank jeśli:

  • zdecydują się na urlop od zajęć,
  • zostali zawieszeni w prawach studenta lub doktoranta,
  • ukończą studia.

Ile wynosi kredyt studencki?

Kredyt studencki wypłacany jest w ratach. W roku akademickim 2023/2024 studenci mogą złożyć wniosek o wypłatę transz w wysokości: 400, 600, 800 lub nawet 1000 zł miesięcznie.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu studenckiego?

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Student spłaca jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umorzenie kredytu studenckiego. Kiedy jest możliwe?

Za wybitne wyniki w nauce, student może liczyć na umorzenie kredytu studenckiego. Może to zrobić bank, gdy:
• student jest w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni - umorzenie w 50%,
• student jest w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni - umorzenie w 35%,
• student jest w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni - umorzenie w 20%.


Dodatkowo kredyt może być również umorzony przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kredyt studencki może zostać umorzony w całości przez bank:

  • gdy nie ma możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy
  • w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Lub przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu

Kredyt studencki to czasem jedyne wyjście dla świeżo upieczonych studentów, a korzystne warunki zachęcają do skorzystania z tej formy pomocy. Warto więc rozważyć takie finansowanie, by bez przeszkód wkroczyć do studenckiego świata.