Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 9,8%, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten był jednocześnie o 1,6 pkt proc. niższy niż przed rokiem.

"W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8%. Tak dobrego wyniku na koniec roku nie było od 2008 roku. Z danych resortu wynika, że na koniec 2015 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 564,2 tys. osób" - czytamy w komunikacie.


Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2015 roku wyniosła 77,6 tys. To o 22,7 tys. czyli o 41,4% więcej od liczby miejsc zgłoszonych do urzędów w grudniu 2014 r., podano także.

W całym 2015 roku liczba bezrobotnych spadła o 261 tys. osób (o 14,3%).

"Końcówka 2015 roku nastraja nas optymistycznie. Sytuacja na rynku pracy poprawia się i wszystko wskazuje na to, że w roku 2016 dobra passa będzie utrzymana" - skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.

Najniższe bezrobocie odnotowano na koniec 2015 roku w województwach: wielkopolskim (6,2%), śląskim (8,2%) oraz małopolskim i mazowieckim (po 8,4%).

Powodem wzrostu tego wskaźnika wobec listopada ub.r. było przede wszystkim zakończenie prac sezonowych i powroty do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, podał też resort.

W całym 2015 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 278 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 183,1 tys. (o 16,7%) więcej niż w 2014 r.