Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542 proc. oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%, podał resort.

"Wartość nominalna emisji 10-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 19 stycznia 2026 r. wyniosła 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 65 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,542 proc., przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1,50%" - czytamy w komunikacie.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Polski (27 proc.), Niemiec (18 proc.), Francji (10 proc.), Wielkiej Brytanii (9 proc.), Szwajcarii (8 proc.), Austrii (7 proc.), Bliskiego Wschodu (4 proc.), Holandii (3 proc.), Włoch (3 proc.), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4 proc.), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z Azji i USA (1 proc.), podał resort.

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się banki (59%), fundusze inwestycyjne (26%), banki centralne i instytucje publiczne (8%) oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (6%).

"Wartość nominalna emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 750 mln euro. Obligacje wyceniono na 100 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,471% przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2,375%" - czytamy dalej.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (45 proc.), Wielkiej Brytanii (10 proc.), Polski (9 proc.), Szwajcarii (7 proc.), Austrii (6 proc.), Włoch (5 proc.), Holandii (4 proc.), Francji (2 proc.), Bliskiego Wschodu (2 proc.), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1 proc.), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z Azji i USA (3 proc.).

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (54 proc.), banki (24 proc. ), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (15 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (4 proc.).
"Wyszliśmy na rynek aby pozyskać środki na finansowanie naszych potrzeb walutowych i zabezpieczenie procesu finansowania na rynku krajowym. Na początku lutego zapadają obligacje o wartości prawie 2,3 mld euro, a po tym wykupie chcemy w dalszym ciągu utrzymywać bezpieczny poziom rezerwy środków walutowych" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Wiceminister wskazał, że emisja długoterminowych obligacji zwiększy średnią zapadalność długu Skarbu Państwa i dywersyfikację bazy inwestorskiej.

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale i UniCredit.