MF wyemitowało w poniedziałek 10 i 20-letnie obligacje w euro łącznie za 1,75 mld euro. „Wyszliśmy na rynek, aby pozyskać środki na finansowanie naszych potrzeb walutowych i zabezpieczenie procesu finansowania na rynku krajowym" – napisał w komentarzu dotyczącym dokonanej wyceny euroobligacji wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Na początku lutego zapadają obligacje o wartości prawie 2,3 mld euro, a po tym wykupie chcemy w dalszym ciągu utrzymywać bezpieczny poziom rezerwy środków walutowych” – napisał Nowak. „Emisja długoterminowych obligacji zwiększy średnią zapadalność długu Skarbu Państwa i dywersyfikację bazy inwestorskiej” - dodał.

Zaznaczył, że w łącznym gronie 185 nabywców wycenionych obligacji 10- i 20-letnich znaleźli się inwestorzy z Niemiec (30 proc.), Polski (19 proc.), Wielkiej Brytanii (9 proc.), Szwajcarii (7 proc.), Austrii (7 proc.), Francji (6 proc.), Włoch (4 proc.), Holandii (4 proc.), Bliskiego Wschodu (3 proc.), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3 proc.), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z Azji i USA (2 proc.).

MF wyemitowało 10 i 20-letnie obligacje w EUR łącznie za 1,75 mld euro

"Ministerstwo Finansów informuje, że 11 stycznia br. dokonano wyceny 10 i 20-letnich obligacji nominowanych w euro" – napisano w komunikacie.

"Wartość nominalna emisji 10-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 19 stycznia 2026 r. wyniosła 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 65 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,542 proc., przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1,50 proc." – dodano.

W komunikacie wskazano, że struktura nabywców tych obligacji jest znacznie zdywersyfikowana.

"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Polski (27 proc.), Niemiec (18 proc.), Francji (10 proc.), Wielkiej Brytanii (9 proc.), Szwajcarii (8 proc.), Austrii (7 proc.), Bliskiego Wschodu (4 proc.), Holandii (3 proc.), Włoch (3 proc.), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4 proc.), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z Azji i USA (1 proc.)" – napisano.

"W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się banki (59 proc.), fundusze inwestycyjne (26 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (8 proc.) oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (6 proc.)" – dodano.

Resort podał, że wartość nominalna emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 750 mln euro.

"Obligacje wyceniono na 100 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,471 proc. przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2,375 proc." – napisano.

"Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (45 proc.), Wielkiej Brytanii (10 proc.), Polski (9 proc.), Szwajcarii (7 proc.), Austrii (6 proc.), Włoch (5 proc.), Holandii (4 proc.), Francji (2 proc.), Bliskiego Wschodu (2 proc.), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1 proc.), szerokiego grona pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z Azji i USA (3 proc.)" – dodano.

Resort zaznaczył, że w tym przypadku w strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (54 proc.), banki (24 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (15 proc.) oraz banki centralne i instytucje publiczne (4 proc.)

"Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale i UniCredit" – napisano.

„W strukturze podmiotowej dominowały banki i fundusze inwestycyjne (odpowiednio 44 proc. i 38 proc.). Zauważalny był też udział firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych (10 proc.) oraz banków centralnych i podmiotów publicznych (6 proc.)” – dodał.