Nowego prezesa GPW powoła walne zgromadzenie giełdy, zwołane na 12 stycznia

Małgorzta Zaleska zastąpić ma na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu podał się do dymisji.