Małgorzta Zaleska zastąpić ma na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu podał się do dymisji.