Wnorowski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu w Białymstoku, dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania.