Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,3 proc., bez zmian. 6,3 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w XII o 14,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio spadła także o 14,0 tys., po korekcie z 13 tys. Analitycy spodziewali się teraz spadku o 8,0 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w XII, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,757 mln.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,681 mln wobec 2,633 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,1 proc. wobec 6,0 proc. w poprzednim miesiącu.