Handlowy - podobnie jak kilka innych polskich banków - będąc członkiem Visa Europe Ltd, znajduje się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 r. pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2016 roku. Jej wartość to 16,5 mld euro płatne w momencie zawarcia oraz do 4,7 mld euro po szesnastu kwartałach (earn-out). W komunikacie podano, że wpływ opcji earn-out na wyniki Handlowego nie jest znany.

Decyzje o alokacji środków z transakcji dla członków Visa Europe mają stać się ostateczne 1 marca przyszłego roku.