Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bez prospektowej, jak też oferty niepublicznej, w jednej lub wielu seriach, jako obligacje zwykłe lub obligacje podporządkowane.

Papiery będą obligacjami niezabezpieczonymi. Bank nie wyklucza wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst.