"Zrewidowany budżet na 2016 r. jest spójny z naszym poglądem, że nowy rząd PiS częściowo poluzuje nastawienie fiskalne" - napisano we wtorkowym komentarzu agencji do projektu budżetu na przyszły rok.

"Rząd jeszcze nie w pełni przełożył wyborcze obietnice na plany budżetowe, co sugeruje, że wciąż są negatywne ryzyka fiskalne. Prowadzenie nieortodoksyjnej lub nieprzewidywalnej polityki stanowi ryzyko dla klimatu inwestycyjnego" - dodano.

Fitch wskazuje, że jego prognozy PKB i CPI są niższe od rządowych, i wynoszą 3,5 proc. dla wzrostu i 1,2 proc. dla inflacji, wobec odpowiednio 3,8 proc. i 1,7 proc.

Przyjęta w poniedziałek przez rząd autopoprawka budżetu na 2016 r. podnosi wydatki o 16,5 mld zł, a deficyt o 100 mln zł.

Reklama

ISTNIEJE RYZYKO DALSZEGO LUZOWANIA FISKALNEGO

Reklama

Analitycy agencji wskazują na ryzyko dalszego luzowania fiskalnego.

"Od 2017 r. rząd PiS będzie zapewne pod polityczną presją by wywiązać się z reszty różnych wyborczych obietnic (np. podnieść kwotę wolną od podatku, zreformować VAT czy podnieść wydatki na opiekę zdrowotną), co zwiększy ryzyko większego deficytu" - napisano w komunikacie Fitch.

"Może to ułatwić niedawna zmiana w stabilizacyjnej regule wydatkowej, która daje więcej elastyczności w podnoszeniu wydatków, co ilustruje wzrost wydatków na 2016 r. " - dodano.

Fitch wskazuje również, że poleganie na wyższych podatkach, by sfinansować większe wydatki niesie ryzyko dla wykonania budżetu.

ZNACZNE LUZOWANIE FISKALNE MOŻE WYWRZEĆ PRESJĘ NA RATING, SĄ RYZYKA DLA WZROSTU

Fitch wskazuje, że znaczne luzowanie fiskalne może wywrzeć presję na rating Polski.

"Znaczące poluzowanie nastawienia fiskalnego może wywrzeć presję na rating Polski +A minus+ ze stabilną perspektywą, szczególnie, jeśli towarzyszyłoby temu spowolnienie wzrostu gospodarczego" - wskazano w komunikacie.

W ocenie agencji, wzrost wydatków zaplanowany w nowym projekcie budżetu na 2016 r. to "lekkie" luzowanie.

Jednocześnie autorzy raportu są zdania, że rząd będzie chciał uniknąć powrotu unijnej procedury nadmiernego deficytu.

Agencja prognozuje, że wzrost PKB w 2016 i 2017 r. wyniesie 3,5 proc.

"Jednakże implementacja nieortodoksyjnych lub nieprzewidywalnych działań, które mogłyby zaszkodzić klimatowi biznesowemu w Polsce, jest negatywnym ryzykiem dla wzrostu i dodatkowym ryzykiem dla konsolidacji fiskalnej" - napisano w nocie Fitch.

"Niedawna konfrontacja między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym, która doprowadziła do protestów ulicznych, sugeruje, że ryzyka bardziej agresywnego populistycznego nastawienia w polityce rośnie" - napisano.

W ocenie Fitch rosnąca polaryzacja polityczna może zaważyć na zaufaniu inwestorów.