Stopa bezrobocia liczona dla całej Unii Europejskiej wyniosła we wrześniu 9,3 procent - najmniej od września 2009 roku. W sierpniu było to 9,4 procent. Według danych Eurostatu, w strefie euro bezrobocie wyniosło 10,8 procent. Jeszcze rok temu było to 11,5 procent.

Najmniejszy udział osób poszukujących pracy w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo miały tradycyjnie Niemcy - 4,5 procent, ale o pozycję lidera walczą Czechy ze stopą bezrobocia na poziomie 4,8 procent. U naszych południowych sąsiadów pracy nie ma zaledwie 250 tysięcy osób. Polska według metodologii Eurostatu, ma bezrobocie na poziomie 7,1 procent co oznacza 1,2 mln osób bez pracy. Z kolei według GUS, które liczy bezrobocie rejestrowane, we wrześniu było 1,5 mln osób i 9,7 procent.

Największe problemy na rynku pracy mają Grecy. Tam, według danych z lipca 25 procent aktywnych zawodowo i poszukujących zajęcia nie ma pracy. Najsilniej spadło bezrobocie w Hiszpanii - z 24 do 21 procent w ciągu roku oraz w Estonii z 8 procent w sierpniu 2014 do 5,7 procent w sierpniu tego roku. Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia zanotowano w Finlandii - z 8,9 procent do 9,5 procent.

Eurostat podał też szacunkową inflację w w strefie euro za październik. Ceny w stosunku rocznym nie zmieniły się. We wrześniu strefa euro zanotowała deflację. Ceny spadły o 0,1 procent.