Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty: Aforti Finance SA, platforma internetowa www.topeu.com/pl i primeu.net, primeu.com - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak podano w komunikacie, w przypadku firmy Aforti Finance SA, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Z kolei jeśli chodzi o platformę internetową www.topeu.com/pl i primeu.net, primeu.com Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne. (PAP)

pif/ drag/

pdf icon Stanowisko_Zarząd Aforti Holding S.A._28.07.2023
pobierz plik