W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 88,21 mld zł (44,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 29,63 mld zł (46,6% planu), podano w komunikacie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 13,58 mld zł (55,4% planu), zaś od osób fizycznych - 20,3 mld zł (45,7% planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w tym okresie zrealizowano w 52,5%, pozyskując 13,56 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 1,37 mln zł (57,2% planu).