Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Eksperci są zgodni, że ich poziom się nie zmieni.

Eksperci są zgodni, że stopy procentowe w Polsce długo pozostaną bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja ważna dla poziomu oprocentowania kredytów i lokat w złotych.

Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że ujemny wskaźnik cen, czyli deflacja sprawi, że obecny poziom stóp długo się nie zmieni. Za brakiem zmian przemawia też kończąca się na początku przyszłego roku kadencja Rady Polityki Pieniężnej i wybór nowego prezesa NBP, który nastąpi w czerwcu.

Decyzję Rady poznamy w środę. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,5 procent.